لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11655

فصل مشترک – شبکه‌های اجتماعی

164

شبکه‌های اجتماعی چگونه دنیای اطراف ما را تحت تاثیر قرار میدهند؟ شاید تماشای فیلم کوتاهی‌ از رین ویلسون بازیگر سرشناس سینما تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.