لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11645

خبرنگار- ارائه موسیقی ایرانی در صحنۀ بین المللی کنفرانس ای-پی-ای-پی ق۱

864

گفتگو با صهبا مطلبی، نوازنده محبوب تار و سه تار