لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11603

معماران صلح – وانگاری موتا ماتای ق۴

204

در این قسمت برای بار آخر هومن عبدی به زندگی خانم وانگاری موتا ماتای برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۰۴ میلادی خواهد پرداخت.