لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11601

کافه گپ – جامعه سازی، جامعه بهائی ق۷

237

این هفته در کافه گپ پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین برای بار آخر در مورد کلاس‌های جامعه‌ی جهانی بهایی برای نوجوانان صحبت می‌کنند