لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11574

شاید شنیده باشید(۱۰۳) – ق۳

241

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء