لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11570

شاید شنیده باشید(۱۰۳) – ق۲

93

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء