لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11566

شاید شنیده باشید(۱۰۳) – ق۱

212

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء