لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11551

الماسهای آفریقایی – ف۱ ق۱

303

لیلا با خانم جوانی به نام ناندی که به جوامع محروم رسیدگی می کنه صحبت می کنه. ناندی مهندس شیمی هست و در معدن کار می کنه. او از طریق ارتباط با خانواده های شاغل در معدن پی به مشکلات اونها برده و جذب کمک به جوانهای محروم این خانواده ها شده.