لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11493

کافه گپ – جامعه سازی ، جامعه بهائی ق۶

281

کتاب‌های کلاس‌های نوجوانان و اقدامات عملی در کلاس‌های نوجوانان. با پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین