لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11487

گفت‌وگو- آشتی ملی

226

دکتر معین افنانی با میهمان برنامه دکتر بهروز ثابت، استاد دانشگاه و متخصص در زمینه تعلیم و تربیت، شرط آشتی ملی برای ایران فردا و نقش روحانیون برای رسیدن به آن را مورد بررسی قرار میدهند.