لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11476

جهان ایده ها- پایان گرسنگی

251

چرا هنوز میلیون ها نفر در جهان شب گرسنه میخوابند؟ جوست شیران رئیس برنامه جهانی غذا می گوید: مشکل کمبود غذا نیست، بلکه توزیع آن است. سخنرانی کامل او را میتوانید درted.com بشنوید.