لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11452

شاید شنیده باشید(۱۰۲) – ق۳

133

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء