لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11448

شاید شنیده باشید(۱۰۲) – ق۲

156

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء