لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11434

نقطه سر خط – سواد اینترنتی

125

یادداشت «سواد تصنّعی: آیا در عصر اینترنت با سوادتر شده ­ایم؟»؛ یادداشتی از نیویورک تایمز که به ما نشان می­دهد «ما به شکلی خطرناک به نوعی تقلید از دانایی نزدیک می‌شویم که در واقع الگوی جدیدی از نادانی است.»