لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11428

خاطرات یوتاب(۱۴) – تصمیم جدید

315

یوتاب بعد از مراجعت به منزل تصمیم میگیرد که با جدیّت به تحصیل ادامه دهد و عقب ماندگی ها را جبران نماید.