لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11420

دوازده فانوس(۷) – الفت و محبّت

299

دین باید سبب الفت و محبت باشد: اساس دین محبت است و اگر این اساس نباشد، دین به چه کار آید