لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11393

کافه گپ – جامعه سازی ، جامعه بهائی ق۵

254

حلقه های مطالعه – کلاسهای نوجوانان – با پارسا قنائیان و نسیم مهر آئین