لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11381

با اندیشمندان(۱۶۴) – ادامه بحث دوستی دختر و پسر

250

بررسی بخش نوزدهم از کتاب عشق٬ رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز. بخش عفّت و عصمت. ادامه بحث روش سالم دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج.