لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11358

نقطه سرخط – دلنوشته

152

«چرا که آن­ها رودند» و «سهمیه ­ی صندلی، غذا، خوشبختی» / دو یادداشت جالب که اوّلی تحلیلی است خودمانی امّا دقیق از «مردم» و دومی نگاهی است تازه به شباهت­های صندلی ­بازی و زندگی!