لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11351

خاطرات یوتاب(۱۳) – ترک بیمارستان

386

یوتاب در اثر دیدن منظره ی غیر منتظره ای از پدر و مادرش میخواهد که او را از بیمارستان به خانه منتقل کنند و از لحاظ عاطفی دچار مشکل جدیدی میشود.