لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11317

با اندیشمندان(۱۶۳) – دوستی دختر و پسر

270

بررسی بخش هجدهم از کتاب عشق٬ رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. دربخش عفت وعصمت، روش دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج با حفظ پاکدامنی مطرح می شود.