لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11277

نقطه ­سرخط – حقوق بشر

89

یادداشت «تأمّلی بر غفلت­ هایمان؟» یادداشتی تأمل برانگیز از آیت ­الله عبدالحمید معصومی تهرانی که از ما می­خواهد در برخورد با موضوعات انسانی کمی عمیق ­تر بی اندیشیم.