خاطرات یوتاب (۱۲) – اوّلین دیدار

83

مادر دکتر نادری برای دیدن یوتاب به بیمارستان میرود و برای او هدیه میبرد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11261