لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11261

خاطرات یوتاب (۱۲) – اوّلین دیدار

309

مادر دکتر نادری برای دیدن یوتاب به بیمارستان میرود و برای او هدیه میبرد.