لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11220

نماهنگ – این ایمان است

221

ترانه «این ایمان است» This is Faith با اجرای شادی و هدا والس.