معماران صلح – شیرین عبادی ق۵

36

دفاعیات خانم شیرین عبادی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل صلح سال ۲۰۰۳ از جامعه‌ی بهاییان ایران موضوع این هفته‌ی معماران صلح است. با هومن عبدی همراه باشید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11185