لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11185

معماران صلح – شیرین عبادی ق۵

67

دفاعیات خانم شیرین عبادی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل صلح سال ۲۰۰۳ از جامعه‌ی بهاییان ایران موضوع این هفته‌ی معماران صلح است. با هومن عبدی همراه باشید.