لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11182

کافه گپ – جامعه سازی٬ جامعه بهائی ق۳

161

حلقه‌های مطالعه یا کلاس‌های روحی؛ کتب ۱ تا ۴. همراه با پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین.