کافه گپ – جامعه سازی٬ جامعه بهائی ق۳

52

حلقه‌های مطالعه یا کلاس‌های روحی؛ کتب ۱ تا ۴. همراه با پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11182