لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11146

با اندیشمندان(۱۶۲) – دوستی دختر و پسر

168

بررسی بخش دیگری از کتاب عشق٬ رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. دربخش عفت وعصمت، روش دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج با حفظ پاکدامنی مطرح می شود.