لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11055

آقا کامران(۵۷) – سخنی با شنوندگان

122

بدیع تهیه کننده برنامه این بار دور از چشم آقا کامران با شنونده‌های برنامش یه گپی‌ میزنه.