مهارتهای زندگی – ف۶ ق۵

138

لیلا در مورد نقاط قوت و ضعف خودش در رابطه با خدمت به جامعه صحبت می کنه.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10878