لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10862

مهارتهای زندگی – ف۶ ق۴

268

لیلا فلسفه ای به نام “اوبونتو” در فرهنگ آفریقایی رو مشابه مفهوم وحدت در کثرت معرفی می کنه. “اوبونتو” می گه “من” هستم چون “ما” هستیم.