مهارتهای زندگی – ف۶ ق۴

92

لیلا فلسفه ای به نام “اوبونتو” در فرهنگ آفریقایی رو مشابه مفهوم وحدت در کثرت معرفی می کنه. “اوبونتو” می گه “من” هستم چون “ما” هستیم.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10862