لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10847

گفت‌وگو – جرم و اعتیاد

234

گفتگوی دکتر معین افنانی با دکتر نصرت الله محمد حسینی، نویسنده و پژوهشگر و استاد حقوق در زمینه جرم شناسی، پیرامون مسئله جرم و اعتیاد از نظر جرم شناسان و دیدگاه آئین بهائی به این موضوع.