لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10838

خاطرات یوتاب – خلاصه ۱

204

در این برنامه خلاصه ای از آنچه در برنامه های قبل پخش شده بود بازگو میشود.