دورهمی – مشورت

136

میزبان این هفته برنامه دورهمی مانیا و موضوع گفتگویشان مشورت است.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10834