لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10824

مهارتهای زندگی – ف‌‌‌۶ ق۱۲

235

لیلا در مورد نقش مشورت در جوامع آفریقایی صحبت می کند.