لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10822

دورهمی – انسجام

196

میزبان این هفته برنامه دورهمی پگاه و موضوع گفتگویشان انسجام در زندگی است.