لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10818

مهارتهای زندگی – ف‌‌‌۶ ق۱۱

209

لیلا در مورد اهمیت روابط دوستانه صحبت می کند و اینکه این رابطه ها چطور می توانند تبدیل به حامیانی برای خدمت به جامعه بشری شوند.