لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10816

دورهمی – نقش جوانان در فعالیت های اجتماعی

209

میزبان این هفته برنامه دورهمی چیترا و موضوع گفتگویشان نقش جوانان در فعالیت های اجتماعی است.