لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10811

مهارتهای زندگی – ف‌‌‌۶ ق۱۰

162

در این قسمت، با دیدگاه آفریقایی ها به زندگی آشنا می شیم. از نظر اونها همه چیز یکی هست و با این دید، رسیدن به رفاه اجتماعی خیلی راحت تر میشه.