لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10749

سخنرانی – قدرت و عظمت شخصیّت زن ق۱

276

بخش اوّل سخنرانی با عنوان ” قدرت و عظمت شخصیّت زن : بشریّت فارغ از خشونت علیه زنان ” که در سال ۲۰۱۴ میلادی در هجدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن توسّط دکتر پیام اخوان ارائه شده است.