لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10699

با اندیشمندان(۱۶۱) – تقوی و تقدیس

125

بررسی بخش هفدهم از کتاب عشق٬ رابطه جنسی وزندگی مشترک در آئین بهائی. نوشته ی خانم ” جوآن بارستو هرناندز ” دربخش عفت وعصمت دیدگاه دیانت بهایی نسبت به تقوی و تقدیس در همه شئون زندگی را بررسی می کند که یکی از آنها نهی شدید از روابط نامشروع جنسی است.