لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10693

کوچۀ فرهنگ، پلاک هفت – جلیل شهناز

169

این هفته تقدیم میشود به جلیل شهناز استاد بی‌همتای تار