کوچۀ فرهنگ، پلاک هفت – جلیل شهناز

48

این هفته تقدیم میشود به جلیل شهناز استاد بی‌همتای تار

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10693