لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10666

آینه – مردم چی میگن

159

دراین برنامه شیما شنوندگان رو به یک دادگاه هیجان انگیز دعوت میکند.