خاطرات یوتاب(۱۱) – ملاقات

91

دکتر نادری با پدر یوتاب ملاقات میکند و والدین یوتاب در این زمینه با او گفتگو میکنند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10662