لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10642

دورهمی – در جستجوی حقیقت ق۲

211

میزبان این هفته برنامه دورهمی سهیلا و موضوع گفتگویشان جستجوی حقیقت در زندگی است.