لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10544

دوازده فانوس(۳)- دین مطابق علم و عقل

294

آن زمان که اصول دین با علم و عقل جور نیاید، دین تبدیل به خرافه ای خواهد شد.