لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10530

کافه گپ – جامعه سازی، جامعه بهائی ق۱

216

خطوط کاری جامعه‌ی جهانی بهایی برای جامعه سازی. با پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین.