لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10449

پرواز – حیدر علی اصفهانی ق۶

275

حاجی میرزاحیدر علی اصفهانی که در سودان تبعید بود پس از۱۳ سال حکم آزادی اش را گرفت