لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10447

دوازده فانوس(۲) – ترک تعصّبات

187

تعصب در انسان به تدریج تبدیل به یک عمل کورکورانه می شود و هر رفتار و کلامی را برای فرد متعصب توجیه می کند.