لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10362

شنیدنیهای رسانه ای – ۳۸۶

166

“نام ۵ هنرمند ایرانی در فهرست ۵۰۰ هنرمند برتر سال ۲۰۱۵
مارک زاکربرگ و همسرش، ۹۹ درصد از ثروتشان را برای ارتقای بشر بخشیدند.
در پی به اتش کشیدن تنها مسجد یک شهر در کانادا، مسلمانان برای نیایش به کنیسه می‌روند.
آیت الله عبدالحمید معصومی طهرانی در حمایت از بازداشت شدگان بهایی قطعه‌ای از کلمات مکنونه‌ کتاب عرفانی حضرت بهاءالله را تحریر کرد.
نقل قول: آتنا حبیبی همسر یغما گلرویی و جعفر پناهی کارگردان شهیر ایرانی.