لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10358

معماران صلح – شیرین عبادی ق۲

164

برنامه‌ی معماران صلح همچنان به خانم شیرین عبادی می‌پردازد؛ هومن عبدی در این قسمت به سخنان خانم عبادی در جریان مراسم دریافت جایزه‌ی نوبل صلح و واکنش‌های بین‌المللی و داخلی نسبت به اهدای جایزه به خانم عبادی خواهد پرداخت.